Πρόκειται για ένα απ’ τα σημαντικότερα νεκροταφεία αρχαίας πόλης στις Κυκλάδες, πάνω  στον παραλιακό δρόμο μετά το λιμάνι της Παροικιάς. Από τις ανασκαφές του 1983 ήρθαν στο φως τάφοι διαφόρων ειδών και εποχών, μαρμάρινοι, με επιτύμβιες στήλες και βάθρα, ομαδικοί, δηλώνοντας την χρήση του νεκροταφείου σε διάφορες περιόδους. Αξιοπρόσεκτο και μεγάλης σημασίας είναι το πολυάνδριο, ένας ομαδικός τάφος, ο μόνος στο χώρο του Αιγαίου από την Γεωμετρική εποχή. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου μπορούν να δουν τα ευρήματα αλλά και το φωτογραφικό υλικό με αναπαραστάσεις ανασκαφών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο